Nieuwsoverzicht

KB verplicht informatiefiche en risicolabel uitgesteld

Vorig jaar legde de regering Di Rupo een KB op tafel dat niet-professionele klanten beter en uniform moet informeren over het spaar- of beleggingsproduct dat ze kopen. Dit KB verplicht banken en verzekeraars een informatiefiche te overhandigen aan de klant en voert een verplicht risicolabel in voor beleggingsproducten. Dit KB wordt nu uitgesteld om te vermijden dat de regels eind volgend jaar nog eens moeten worden aangepast aan de eisen van de Europese PRIIP’s-verordening. 

Problematiek verbonden verzekeringsagent wordt aangepakt

BZB heeft meermaals bij diverse beleidsmakers aangekaart dat het statuut van verbonden agent zoals geregeld in de Twin Peaks II-regelgeving in de praktijk problemen stelt. Johan Klaps, zelf voormalig bankagent en verzekeringsmakelaar, heeft op ons aangeven hierover een vraag gesteld aan de minister van economie, Kris Peeters. De minister deelt mee dat hij eerstdaags een aantal mogelijkheden zal aangeven om een oplossing te bieden voor deze problemen. 

BZB stelt overzicht commissielonen en vergoedingen ter beschikking

Niet-verbonden verzekeringsagenten en verzekeringsmakelaars zijn als deel van de precontractuele informatieplicht verplicht om transparant te zijn over de vergoedingen die zij ontvangen. Niet vanzelfsprekend gezien commissionering heel complex kan zijn. Om haar leden te helpen aan deze verplichting te voldoen, heeft BZB een model opgesteld.

Lid worden