BZB ijvert voor betere werking paritaire overlegorganen

27.06.2016

De huidige wetgeving met betrekking tot de paritaire overlegorganen biedt vandaag te weinig garanties op een goede evenwichtige werking. Om de pijnpunten aan te kaarten, ondernam BZB verschillende acties.
 

 • WIJZIGING KB DAT WERKING PO'S REGELT
  De Hoge Raad van de Zelfstandigen en de KMO op aansturen van BZB een advies uit. Dit advies werd bezorgd aan minister Peeters tot wijziging van het koninklijk besluit dat de werking van de paritair overlegorganen regelt.
   
 • RECHTEN & PLICHTEN
  BZB organiseerde vorig jaar een meeting met agentenvertegenwoordigers van diverse banken om hen te wijzen op hun rechten en plichten.

   
 • CURSUS ONDERHANDELEN
  Het is voor agentenvertegenwoordigers in het paritair overlegorgaan niet steeds eenvoudig om hun rechten te doen gelden en om hun verplichtingen na te komen. Des te meer wanneer ze onder grote druk staan. Niet alleen zijn ze de zwakkere partij maar bovendien heeft de vertegenwoordiging van de bank veel meer kennis en ervaring in het onderhandelen. Vaak worden zelfs dirty tricks niet geschuwd.

Om hen hiertegen te wapenen en te helpen om hun activiteit als agentenvertegenwoordiger zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, heeft BZB hen uitgenodigd om op haar kosten aan een cursus onderhandelingstechnieken deel te nemen. 17 agentenvertegenwoordigers van diverse banken zijn op dit voorstel ingegaan en waren globaal heel tevreden over de opleiding. Onderhandelingen maken een groot deel uit van het mandaat van agentenvertegenwoordiger. Kennis van onderhandelingsstrategieën en het gebruik van goede onderhandelingstechnieken moet de agentengroep voor wie men optreedt ten goede komen. 

Lid worden