FSMA definieert klantenaanbrenger in kredieten

27.11.2015

De FSMA heeft het begrip "klantenaanbrenger inzake kredieten" gedefinieerd en bepaald aan welke voorwaarden een kredietgever of -bemiddelaar die samenwerkt met een klantenaanbrenger moet voldoen. 

Tot nu was hier heel wat onduidelijkheid over. BZB kaartte de kwestie aan bij de toezichthouder en pleitte ervoor om het aanbrengen van klanten ook mogelijk te maken inzake kredietbemiddeling. Aanleiding waren de vele vragen van leden die ofwel zelf als klantenaanbrenger inzake kredieten willen fungeren of willen samenwerken met een klantenaanbrenger.

Een klantenaanbrenger inzake kredieten mag

  • incidentueel een consument bij een kredietgever- of bemiddelaar introduceren of naar een kredietgever of -bemiddelaar doorverwijzen;
  • door de betrokken kredietgever- of bemiddelaar eenmalig worden vergoed. Die vergoeding mag over een maximumperiode van drie jaar worden gespreid;
  • geen reclameactiviteiten uitvoeren of zich bezighouden met de presentatie, het aanbieden, de voorbereidingen of het sluiten van een kredietovereenkomst.
     

Meer info? Klik hier.


Schriftelijke overeenkomst

Een kredietgever of -bemiddelaar die samenwerkt met een klantenaanbrenger moet een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst opstellen met daarin duidelijke instructies. Ook moet hij hierop geregeld controles uitvoeren. BZB zal binnenkort een model ter beschikking stellen van zo'n overeenkomst.

Meer info? Klik hier.


Vragen over kredietbemiddeling?

Hebt u nog vragen inzake kredietbemiddeling? Een antwoord vindt u ongetwijfeld op de website die de FSMA speciaal daartoe heeft ontwikkeld. Deze vindt u hier. Recent werd daar een handige zoekfunctie aan toegevoegd. BZB heeft ook een stappenplan inzake kredietbemiddeling uitgewerkt. Dat vindt u hier.

 

Lid worden

Ledenvoordelen