Inschrijvingsvoorwaarden kredietbemiddelaar versoepeld


U hebt uw aanvraag tot inschrijving als kredietbemiddelaar nog niet ingediend omdat een niet-uitvoerende bestuurder of een effectieve leider niet aan de vereiste beroepskennis voldoet? Of omdat u ooit bestuurder was in een failliet verklaarde vennootschap? Twee regelgevende initiatieven beogen een versoepeling van de inschrijvingsvoorwaarden bij de behandeling van een inschrijvingsdossier als kredietbemiddelaar.

 
Een ontwerp van KB beoogt de kennisvereisten voor niet-uitvoerende bestuurders (hypothecair krediet) en effectieve leiders die de facto niet instaan voor de activiteit van bemiddeling in hypothecair krediet en in consumentenkrediet, te versoepelen: zij zullen hun kennis in de toekomst kunnen aantonen aan de hand van een getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs.
 
Een tweede regelgevend initiatief strekt ertoe om de situatie van het beroepsverbod wegens betrokkenheid in een faillissement te versoepelen op twee vlakken. Enerzijds wordt de inschrijvingsvoorwaarde dat men niet failliet verklaard mag zijn, beperkt in de tijd tot 10 jaar. Anderzijds worden bestuurders, zaakvoerders en personen die werkelijk bevoegd geweest zijn om de failliet verklaarde vennootschap te beheren, niet meer gelijkgesteld met de gefailleerde.
 

DIEN UW DOSSIER NU AL IN

Hoewel bovenstaande regels pas toegepast kunnen worden wanneer zij in voege zijn, geeft de FSMA u de kans om uw dossier nu toch al in te dienen en het tijdelijk on hold te plaatsen:

1. Dien uw aanvraag tot erkenning in via het online platform van de FSMA

2. Plaats een commentaar in uw elektronische dossier

3. Daarop zal de FSMA u contacteren met de vraag

  • of u wenst dat ze uw aanvraag zo spoedig mogelijk behandelt overeenkomstig de huidige regels (met een eventuele weigering van de inschrijving tot gevolg);
     
  • of u er schriftelijk mee instemt dat u afstand doet van het voordeel van de behandelingstermijn om te kunnen genieten van de voorgaande evoluties indien zij in werking treden. De behandelingstermijn kan hierdoor langer duren dan 4 maanden.
     

OPGELET

Hou er rekening mee dat de FSMA, los van deze versoepeling, steeds kan oordelen dat een persoon niet “fit & proper” is, bijvoorbeeld omdat hij betrokken is geweest bij een verduistering van vennootschapsgoederen in de failliet verklaarde vennootschap waarin hij als bestuurder of zaakvoerder optrad.