KB verplicht informatiefiche en risicolabel uitgesteld


Vorig jaar legde de regering Di Rupo een KB op tafel dat niet-professionele klanten beter en uniform moet informeren over het spaar- of beleggingsproduct dat ze kopen. Dit KB legt enerzijds een aantal verplichtingen op aan banken en verzekeraars, waaronder het overhandigen van een informatiefiche aan de klant met daarop alle essentiële informatie zoals de kostprijs, de waarborgen en de risico’s. Anderzijds voert het KB een verplicht risicolabel in voor beleggingsproducten dat de klant een beeld moet geven van het risicogehalte van een beleggingsproduct. De banken en verzekeraars kregen een jaar de tijd – tot 12 juni 2015 – om zich voor te bereiden en hun documenten en procedures aan te passen.

Intussen heeft Europa ook een verordening uitgewerkt om de financiële consument beter te beschermen: de zogenaamde PRIIP’s- verordening. Deze zal eind 2016 in werking treden. Ook die verordening legt banken en verzekeringsmaatschappijen op om een infofiche op te stellen, een document dat ook een risico-indicator bevat. Omdat de wetgever vreest dat er onverenigbaarheden tussen de Belgische en de Europese informatieverplichtingen zullen opduiken, wordt de inwerkingtreding van de bepalingen van het transversaal KB uitgesteld. Zo wordt vermeden dat de banken en verzekeraars nu modelfiches moeten opstellen en deze later opnieuw moeten aanpassen aan de eisen van de Europese PRIIP’s-verordening.

Dit uitstel betekent niet dat alle verplichtingen op de lange baan worden geschoven. Een aantal verplichtingen treden in juni wel in werking. Zo mogen banken en verzekeraars bijvoorbeeld geen misleidende reclame voeren of reclameboodschappen richten op een detail zodat de essentie verloren gaat. De verplichting om een informatiefiche te bezorgen bij commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen blijft ook behouden.

De tussenpersonen hebben zwaardere informatieverplichtingen gekregen door de nieuwe Twin Peaks II-wetgeving. We raden hen aan om intussen toch voldoende informatie te vragen aan leveranciers van financiële producten zodat ze de klant correct kunnen informeren over een product. De meeste banken en verzekeraars bezorgen nu reeds informatiefiches over spaar- en beleggingsproducten.

Lid worden

Overdracht, fusie, nieuwe vennoot?