Nieuwe aanmaningsprocedure bij geregelde bijscholing

01.09.2015

Als zelfstandig bank- en verzekeringstussenpersoon bent u verplicht tot geregelde bijscholing. De regels die deze verplichting vormgeven, zijn in overleg met de sector gewijzigd. Een belangrijke wijziging betreft de procedure die gevolgd wordt wanneer een tussenpersoon de verplichting inzake bijscholing niet nakomt.
 

Wat als u het vereiste aantal punten na de drie jaar niet behaalt?

  • Laat dit zo snel mogelijk zelf weten aan de FSMA;
  • Bezorg de FSMA binnen de maand een inhaalprogramma van maximaal zes maanden waarbinnen u de tekortkoming zal verhelpen.
     

Komt de FSMA er zelf achter dat u uw punten niet heeft behaald of bezorgt u binnen de maand geen inhaalprogramma? Dan moet u het ontbrekende aantal punten binnen de drie maanden inhalen. Daarvoor moet u een inhaalprogramma aan de FSMA bezorgen. 

Wanneer u ook hier niet binnen de maand op reageert, zal u formeel aangemaand worden om de tekortkoming binnen een precieze termijn te verhelpen, doorgaans een maand. Geeft u ook daar geen gehoor aan, dan wordt u uit het register geschrapt.
Andere wijzigingen inzake geregelde bijscholing betreffen:

  • Aanvulling van de materies die in aanmerking komen voor bijscholing met de gedragsregels AssurMIFID die gelden voor de verzekeringssector;
  • Aanvaarding van bepaalde opleidingen betreffende informaticatools die specifiek werden ontworpen voor de agenten- en makelaarskantoren en die bijdragen tot een betere opvolging en adviesverlening aan het cliënteel.
  • Het mogelijk maken van zelfstudie – mits afleggen van een test.
  • Download hier de nieuwe regels inzake geregelde bijscholing. De FAQ vindt u hier

Wie is wie