• Het hoeft geen betoog dat BZB als werkgeversorganisatie in het PC 341 ook hier het onderste uit de kan heeft gehaald om uw belangen te verdedigen.

 

Nieuwe CAO’s PC 341

De cao's arbeidstijd, sectorale vormingsinspanningen en koopkracht werden gewijzigd.
 

Arbeidstijd

Flexibiliteit is één van de grootste troeven van de zelfstandige kantoorhouder. Daarom werd overeengekomen dat de werkdag eindigt om 19u00 of 20u00, afhankelijk van de categorie waartoe de werknemer behoort. De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet wel gerespecteerd worden binnen een bepaalde referteperiode. Deze periode wordt door de wet Peeters standaard op één jaar gebracht. 

Download de cao arbeidstijd
 

Sectorale vormingsinspanning

De sectorale vormingsinspanning wordt opgetrokken naar gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar voor iedereen. Voorheen werd een vast percentage van de loonmassa besteed aan vorming (1,9%).

Download de cao sectorale vormingsinspanningen

  • Medewerkers in een zelfstandig bankagentschap zijn al verplicht om een minimum aan opleiding te volgen. Het was voor BZB-Fedafin dan ook uitermate belangrijk dat inspanningen die de sector al levert op het gebied van opleidingen, in mindering zouden kunnen worden gebracht van de opleidingsdagen die door de wet Peeters worden opgelegd.

 

Welke opleidingen komen in aanmerking?

  • Opleidingen Sofuba (in samenwerking met BZB Training Institute vzw en Febelfin Academy)
     
  • Opleidingen geaccrediteerd door de FSMA

 

Meer koopkracht

Alle brutolonen in de verschillende sectoren moeten vanaf 1 oktober structureel verhoogd worden met 1,1%. De werkgever kan ervoor kiezen om deze loonsverhoging om te zetten in een gelijkwaardig voordeel.

Binnen het Paritair Comité 341 werd een uitzondering bekomen en werd er op sectorniveau beslist om aan iedere voltijds tewerkgestelde werknemer een jaarlijkse premie toe te kennen van 150 euro bruto. Deze premie wordt ofwel via het loon uitbetaald of onder de vorm van een gelijkwaardig voordeel van € 200 netto. De CAO is van toepassing voor 2017 en 2018.

Download de cao koopkracht