Bron: FSMA (april 2017). Toezicht op de Tussenpersonen - Ontwikkelingen inzake het beroepsverbod wegens faillissement. FSMA Newsletter.
 

Toezicht op de Tussenpersonen - Ontwikkelingen inzake het beroepsverbod wegens faillissement


LAATSTE ONTWIKKELINGEN INZAKE HET BEROEPSVERBOD WEGENS FAILLISSEMENT VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN EN KREDIETBEMIDDELAARS

Het Grondwettelijk Hof heeft op 30 maart 2017 een arrest gewezen betreffende het beroepsverbod om reden van faillissement. Voor de verzekeringstussenpersonen heeft dit tot gevolg dat bestuurders (en daaraan gelijkgestelde personen) van een eerder failliet verklaarde vennootschap niet langer getroffen zijn door het beroepsverbod inzake verzekeringsbemiddeling. Dit arrest slaat dus niet op fysieke personen die in eigen naam failliet zijn verklaard.

Wat zijn de gevolgen van dit arrest voor kredietbemiddelaars?
Het huidige arrest heeft geen invloed op de wetgeving inzake kredietbemiddelaars. Een wetswijziging zal echter voor een gelijkaardige versoepeling zorgen voor de kredietbemiddelaars. De publicatie van deze wet wordt nog verwacht in april 2017.
 
Wat zijn de gevolgen voor de bemiddelaars in (her)verzekering die hun inschrijving hebben verloren op basis van de vernietigde bepalingen of voor de bestuurders van verzekeringstussenpersonen die door de FSMA geweigerd werden op grond van het beroepsverbod wegens faillissement?

De bestuurders (en gelijkgestelde personen) van een failliet verklaarde rechtspersoon worden in principe enkel naar de toekomst bevrijd van het beroepsverbod. Het arrest heeft evenwel een beperkte terugwerkende kracht. Indien dit op u van toepassing zou zijn, kan u binnen de zes maanden na publicatie van dit arrest in het Belgisch Staatsblad de FSMA vragen om een beslissing die op de vernietigde wetsbepaling is gegrond, in te trekken.

Volgens onze interpretatie, heeft dit vooral nut indien die eerdere beslissing ertoe leidde dat u uw inschrijving verloor. Dankzij de vernietiging of intrekking van die eerdere beslissing kan u in dat geval immers uw inschrijving herwinnen.
 
Indien de eerdere beslissing van de FSMA er daarentegen toe leidde dat uw aanvraag tot inschrijving werd geweigerd (op grond van het thans vernietigde beroepsverbod), zou de vernietiging of intrekking van de eerdere beslissing er volgens de FSMA daarentegen niet toe leiden dat u automatisch wordt ingeschreven. In die gevallen raadt de FSMA aan dat u haar contacteert op mcc@fsma.be om uw aanvraag tot inschrijving zo snel mogelijk opnieuw in te dienen.
 
Wat zijn de gevolgen van het arrest voor lopende aanvragen tot inschrijving als verzekeringstussenpersoon?
Wat de hangende dossiers verzekeringsbemiddeling betreft, zal de FSMA onmiddellijk met het arrest rekening houden in het kader van haar inschrijvingsbeleid. Dus bestuurders (en gelijkgestelde personen) van een eerder failliet verklaarde vennootschap zijn niet langer getroffen door een beroepsverbod.
 
Bron: FSMA (april 2017). Toezicht op de Tussenpersonen - Ontwikkelingen inzake het beroepsverbod wegens faillissement. FSMA-Newsletter.