Twin Peaks II:  nieuwe versie bemiddelingsfiches online

10.07.2014

Om de zelfstandige financiële tussenpersoon te ondersteunen bij het naleven van de AssurMiFID-verplichtingen, heeft de sector enkele maanden geleden bemiddelingsfiches uitgewerkt. BZB heeft aan deze fiches een aantal elementen toegevoegd om te helpen bij de precontractuele informatieplicht. Ook hebben we een onderscheid gemaakt tussen verzekeringstussenpersonen die op onpartijdige basis advies verlenen en deze die dat niet doen. BZB had eerder ook al modeldocumenten laten uitwerken.
 

BZB-leden kunnen deze aangepaste fiches en de modeldocumenten als afzonderlijke Worddocumenten downloaden in het ledengedeelte zodat ze deze eenvoudig kunnen aanpassen aan hun kantoor. Om toegang te krijgen tot het ledengedeelte van de website, logt u in met uw persoonlijke inloggegevens en klikt u bovenaan rechts op "Ingelogd als ...". De modeldocumenten vindt u links in het menu bij "Mijn bestanden" in de map Twin Peaks II. Verkiest u de sectorfiches zonder onze aanvullingen? Geen probleem. Ook die vindt u daar terug.

Bent u nog geen lid, maar wilt u dit graag worden? Stuur dan het lidmaatschapsformulier ingevuld terug naar info@bzb.be. 

Een pdf-versie van de modeldocumenten en de door BZB aangepaste bemiddelingsfiches vindt u hier.

  • De bemiddelingsfiches en modeldocumenten zullen in de loop van het jaar wellicht nog aangepast worden en zijn slechts hulpmiddelen. Tussenpersonen moeten zelf nagaan in hoeverre deze passen binnen de organisatie van hun kantoor. Zij zijn immers zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AssurMiFID-regelgeving. BZB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij het gebruik van deze documenten. Verbonden agenten dienen de richtlijnen van hun principaal te volgen

Lid worden

Ledenvoordelen