Wet Renault verhindert communicatie naar agenten ING en Record Bank


Maanden na de aangekondigde sanering bij Record Bank en ING weten veel agenten nog niet waar ze aan toe zijn. BZB en Fedafin zaten meermaals samen met de directie van beide banken maar zolang de procedure Wet Renault nog loopt, kan weinig informatie worden meegedeeld. BZB en Fedafin dringen aan op duidelijkheid.


Hoewel de aankondiging van de herstructurering bij ING en Record Bank al dateert van begin oktober vorig jaar, zijn veel agenten maanden later nog steeds in het ongewisse over hun toekomst. Zowel de agenten die mogen verwachten verder te kunnen gaan in het ING-verhaal als de andere zitten in de volledige onzekerheid, wat heel zwaar weegt op hen.

Boosdoener is volgens de directie van Record Bank de wet Renault. BZB en Fedafin pleegden de voorbije maanden herhaaldelijk overleg met de directie van Record Bank en ING met betrekking tot de toekomst van zowel de agenten van ING België als van die van Record Bank. Het overleg verloopt in een constructieve sfeer en verschillende scenario’s worden besproken.

Dit alles belet niet dat de agenten door de enorme onzekerheid bijzonder gefrustreerd raken en in vele gevallen voelen dat hun zakencijfer achteruitgaat als gevolg van de aankondiging die ING vorig jaar in oktober heeft gedaan. Veel klanten geloven de agenten niet wanneer ze zeggen dat ze nog geen nieuws hebben over het voortbestaan van hun kantoor. Ook de personeelsleden van de zelfstandige agenten raken gedemotiveerd door de onzekerheid over de toekomst van hun kantoor.

De directie van Record Bank benadrukt dat er nog geen sprake is van een effectieve herstructurering en dat alles nog bij een intentie blijft. De bank blijft tot de eventuele operationele integratie volledig operationeel. Volgens de directie hebben de zelfstandige agenten het zelf in handen. De bank levert naar eigen zeggen dezelfde ondersteuning als voorheen aan de agenten wat service en producten betreft en zegt hier zelfs bijkomende inspanningen voor te leveren.

BZB en Fedafin dringen bij de directies aan om snel duidelijkheid te geven. Sowieso is een van de eisen van de beroepsverenigingen dat de banken bij een eventuele opzeg – na de afronding van de informatie- en raadplegingsprocedureuit de wet Renault – rekening houden met de eventuele verminderde inkomsten als gevolg van de hele toestand.
 

UITBREIDING WET RENAULT NAAR AGENTEN

De aangekondigde herstructurering bij zowel ING als bij ERGO tonen volgens BZB en Fedafin duidelijk aan dat een aanpassing van de wet Renault zich opdringt. Het is niet aanvaardbaar dat de zelfstandige agenten zo lang in onzekerheid worden gehouden en intussen hun zakencijfer zien teruglopen ten gevolge van de verplichtingen die de wet Renault oplegt.

BZB en Fedafin pleiten ervoor om het overleg met de beroeps- en belangenverenigingen van agenten op te nemen in de wet Renault. Hiervoor kregen ze zowel de steun van minister van Economie Kris Peeters, als van Willy Borsus, minister van de Middenstand en de KMO. De vraag tot aanpassing werd voorgelegd ter bespreking aan de groep van 10 (vakbonden en werkgeversorganisaties).