Wijziging van tussenpersoon voortaan eenvoudiger en veiliger

07.10.2014

Op 2 juni hebben Assuralia, Feprabel, BVVM en FVF een protocol ondertekend met het oog op de invoering van een nieuw systeem dat van toepassing is als de klant van tussenpersoon wil veranderen. Als hij dit vandaag wil doen, dient hij een plaatsingsmandaat te overhandigen aan de verzekeraar. Met dat mandaat wordt de lopende overeenkomst opgezegd en een nieuwe overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden gesloten.

In het nieuwe systeem is een opzegging niet meer noodzakelijk. Zodra de verzekeraar het bericht ontvangt, wordt het beheer van de overeenkomst overgedragen naar de nieuwe tussenpersoon.

Het nieuwe systeem treedt in werking op 8 oktober 2014 en zal voor de overdracht van commissie pas van werking zijn op de overeenkomsten met hoofdvervaldag vanaf 8 januari 2015.