Menu sluiten

Collectieve belangenverdediging

  Terug naar diensten

Als individu is het niet vanzelfsprekend om op te komen voor uw rechten. Maar door de krachten te bundelen, bereikt u veel meer! BZB-Fedafin overlegt regelmatig met de banken, verzekeraars, kredietgevers, sectororganisaties, toezichthouders, politici en kabinetten van de bevoegde ministers. Wij geven u een sterke collectieve stem, zowel in België als in Europa.

Een greep uit onze realisaties

Lobbyist met impact

 • Vereniging van de zelfstandige tussenpersonen in bank, verzekeringen én kredieten
 • Gesprekspartner worden van de kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, FSMA en andere stakeholders in de sector
 • Ontplooiing tot een sterk lobbyorgaan op verschillende politieke niveaus
 • Deelname aan diverse parlementaire hoorzittingen
 • Contractonderhandelingen met de principaal
 • Vertegenwoordiging in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, diverse erkennings- en examens, Ombudsfin en de Ombudsman van de verzekeringen
 • Nationale stem dankzij fusie BZB en Fedafin

 

 

Concrete verwezenlijkingen

 • Opname van bank- en verzekeringsagenten in de wet op de handelsagentuur (Wet Willems)
 • Oprichting paritaire overlegorganen
 • Invoering statuut van bankmakelaar
 • Oprichting paritair comité voor bank- en beleggingsdiensten (PC 341)
 • Zaak gewonnen voor het Grondwettelijk Hof inzake een beroepsverbod voor financiële tussenpersonen indien ze ooit bestuurder waren geweest van een failliet verklaarde vennootschap
 • Uitzonderingsregime btw-plicht voor bank- en verzekeringstussenpersonen met managementvennootschap
 • Wettelijke erkenning statuut bankagent
 • Studie evolutie verzekeringsmarkt in samenwerking met Accenture
 • Ondertekening gedragscode tussen kredietinstellingen en zelfstandige bankagenten
 • Tegengaan van goldplating in diverse dossiers (MiFID, IDD, antiwitwas, etc.)
 • Verdediging belangen agenten bij herstructurering ING en Ergo
 • Uitbreiding van de Rechtsvordering op collectief herstel naar zelfstandige tussenpersonen
 • Oprichting opleidingsplatform Edfin voor de tussenpersoon en zijn medewerkers
 • Input bij het vormgeven van examens toegang tot het beroep
 • Uitgebreide bijstand bij naleven GDPR- en antiwitwasverplichtingen
 • En vele andere