Menu sluiten

Sectorcode antiwitwas

  Terug naar beroepsinfo

De antiwitwaswet legt ook de tussenpersonen een aantal verplichtingen op. Hieronder vindt u een sectorcode die u kan helpen bij het naleven van deze verplichtingen en die u bij uw model van interne procedures dient te voegen.

Sectorcode

De verkoop van financiële producten van de tak Leven individueel is complex. Deze sectorcode heeft de bedoeling om een toelichting te geven bij de wettelijke en reglementaire bepalingen, de aandacht te vestigen op de sectorrichtlijnen die in dit kader worden beschouwd als een eerlijke handelspraktijk en de rol van elke betrokken marktspeler te omschrijven.