Menu sluiten

NACEBEL-codes

  Terug naar beroepsinfo

Wanneer u zich inschrijft bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), moet u de activiteiten van uw onderneming registreren aan de hand van de zogeheten NACEBEL-codes. Het is belangrijk dat dit correct gebeurt. Indien deze niet juist zijn, kan uw vordering onontvankelijk worden verklaard door de rechter.

Hoe controleren of u in orde bent?

 • Ga naar de Kruispuntbank;
 • Geef uw ondernemingsnummer in;
 • Controleer de codes bij "RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008".

Juiste codes

 • 66.191: Agenten en makelaars in bankdiensten;
 • 66.220: Verzekeringsagenten en -makelaars;
 • 66.199: overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen. Deze subklasse omvat:
  • het verstrekken van advies inzake beleggingen;
  • het beheer van financiële patrimonia, borgstelling en waarborg voor rekening van derden;
  • de activiteiten van kredietmakelaars en -agenten;
  • de creatie en exploitatie van elektronische systemen van geldcirculatie;
  • het uitgeven van dienstencheques en kaarten;
  • de terbeschikkingstelling van kluizen.

Wat als u niet in orde blijkt te zijn?

Richt u zo snel mogelijk tot uw ondernemingsloket om uw codes te wijzigen.