Nieuwsoverzicht

BZB-Fedafin pleit voor herziening jaarlijkse bijdrage voor zelfstandige tussenpersonen in bank, verzekeringen en kredieten

Zelfstandige tussenpersonen in bank, verzekeringen en kredieten moeten elk jaar een bijdrage betalen aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de instantie die op hun activiteit toezicht houdt. Deze bijdrage dient om de werkingskosten van de FSMA te financieren. In een persbericht pleit BZB-Fedafin voor een herziening van de jaarlijkse bijdrage voor zelfstandige tussenpersonen in bank- verzekeringen en kredieten.

Gedragscode betreffende inducements in het kader van levens- en niet-levensverzekeringen

De wet van 6 december 2018 tot omzetting van de IDD-richtlijn in Belgisch recht belastte de sector ermee om in onderling overleg een gedragscode inzake inducements uit te werken. BZB-Fedafin, Assuralia, BVVM, Feprabel en FVF hebben na een uitgebreide analyse en intense besprekingen een gedragscode uitgewerkt. Het document werd door de FSMA gevalideerd en het KB verscheen vandaag in het Belgisch Staatsblad.

Lid worden