Nieuwsoverzicht

Twin Peaks II: nieuwe versie bemiddelingsfiches online

Twin Peaks II is nu al iets meer dan twee maanden in voege. Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid, maar BZB doet er alles aan om de zelfstandige financiële tussenpersoon zoveel mogelijk te helpen. We hebben een aantal elementen toegevoegd aan de recent gewijzigde bemiddelingsfiches opgesteld door de sector. Eerder hadden we ook al modeldocumenten laten uitwerken.

KB informatieverplichting verschenen

De overheid wil niet-professionele cliënten aan de hand van informatieverplichtingen een betere bescherming bieden bij de commercialisering van financiële producten. Daartoe verscheen op 12 juni een Koninklijk Besluit. 

Nieuwe statuten kredietbemiddelaar en onafhankelijk financieel planner

In onze vorige Nieuwsbrief kon u al lezen dat er nieuwe bepalingen op komst waren inzake krediet en kredietbemiddeling. De Wet houdende invoeging van boek VII “Betalings- en kredietdiensten” in het Wetboek van economisch recht waarin deze bepalingen zijn opgenomen is op 28 mei 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Een dag eerder verscheen ook de wet inzake financiële planning.

Lid worden