Nieuwsoverzicht

BZB stelt overzicht commissielonen en vergoedingen ter beschikking

Niet-verbonden verzekeringsagenten en verzekeringsmakelaars zijn als deel van de precontractuele informatieplicht verplicht om transparant te zijn over de vergoedingen die zij ontvangen. Niet vanzelfsprekend gezien commissionering heel complex kan zijn. Om haar leden te helpen aan deze verplichting te voldoen, heeft BZB een model opgesteld.

Wijziging van tussenpersoon voortaan eenvoudiger en veiliger

Op 2 juni hebben Assuralia, Feprabel, BVVM en FVF een protocol ondertekend met het oog op de invoering van een nieuw systeem dat van toepassing is als de klant van tussenpersoon wil veranderen. Als hij dit vandaag wil doen, dient hij een plaatsingsmandaat te overhandigen aan de verzekeraar.Het nieuwe systeem is eenvoudiger en veiliger.

Albert Verlinden nieuwe voorzitter BZB

Op 3 september werd Albert Verlinden door de raad van bestuur van BZB tot nieuwe voorzitter verkozen. Hij volgt in deze functie Daniel Nicolaes op, die in juni de strijd tegen een slepende ziekte heeft verloren. Albert is geen onbekende bij BZB. Hij zetelt al zes jaar in de raad van bestuur waarvan de laatste vier als ondervoorzitter.

Lid worden