Nieuwsoverzicht

VVD voor meerdere verkooppunten binnenkort mogelijk

Vanaf 1 oktober zal het mogelijk zijn om een verantwoordelijke voor distributie (VVD) aan te stellen voor meerdere verkooppunten. Ook moeten verzekeringstussenpersonen pas een bijkomende VVD aanstellen als ze meer dan tien personen in contact met het publiek (PCP’s) in dienst hebben. Voorwaarde blijft evenwel dat de interne organisatie toelaat dat de VVD het vereiste toezicht kan uitoefenen. BZB vindt dit een goede zaak aangezien het tegemoet komt aan een gewijzigde realiteit.

Twin Peaks II: nieuwe versie bemiddelingsfiches online

Twin Peaks II is nu al iets meer dan twee maanden in voege. Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid, maar BZB doet er alles aan om de zelfstandige financiële tussenpersoon zoveel mogelijk te helpen. We hebben een aantal elementen toegevoegd aan de recent gewijzigde bemiddelingsfiches opgesteld door de sector. Eerder hadden we ook al modeldocumenten laten uitwerken.

KB informatieverplichting verschenen

De overheid wil niet-professionele cliënten aan de hand van informatieverplichtingen een betere bescherming bieden bij de commercialisering van financiële producten. Daartoe verscheen op 12 juni een Koninklijk Besluit. 

Lid worden