Nieuwsoverzicht

KB informatieverplichting verschenen

De overheid wil niet-professionele cliënten aan de hand van informatieverplichtingen een betere bescherming bieden bij de commercialisering van financiële producten. Daartoe verscheen op 12 juni een Koninklijk Besluit. 

Nieuwe statuten kredietbemiddelaar en onafhankelijk financieel planner

In onze vorige Nieuwsbrief kon u al lezen dat er nieuwe bepalingen op komst waren inzake krediet en kredietbemiddeling. De Wet houdende invoeging van boek VII “Betalings- en kredietdiensten” in het Wetboek van economisch recht waarin deze bepalingen zijn opgenomen is op 28 mei 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Een dag eerder verscheen ook de wet inzake financiële planning.

Lid worden