Nieuwsoverzicht

Nieuwe cao's PC 341

In het paritair comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten werden recent drie cao's gewijzigd: arbeidstijd, sectorale vormingsinspanningen en koopkracht.

Lid worden