Vennootschappen

Mag de algemene vergadering van mijn vennootschap uitgesteld worden?

De algemene vergaderingen van vennootschappen (bv. NV’s) en verenigingen (bv. VZW’s) die voor 19 april 2020 zijn of moeten worden samengeroepen, kunnen omwille van de coronacrisis later worden gehouden (tot 10 weken na de uiterste datum die in de meeste gevallen 30 juni 2020 is). Ofwel kan er toch op de voor de betrokken vennootschap of vereniging normale datum worden vergaderd maar dan omwille van de coronacrisis op elektronische of schriftelijke wijze.

Bron: https://www.koengeens.be/news/2020/03/29/eerste-pakket-volmachtsbesluiten-justitie