Tijdelijke werkloosheid

UPDATE: 23 maart 10u00

Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Ontdek hier hoe je tijdelijke werkloosheid kan aanvragen
 

UPDATE: 20 maart 17u00

Eén van de belangrijkste maatregelen voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis is de tijdelijke werkloosheid. Vandaag heeft de federale ministerraad beslist om deze steunmaatregel fors te versoepelen. De nieuwe regels gelden in principe voor de periode tussen 13 maart tot 30 juni 2020.

Een overzicht van de wijzigingen

 • Werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos moeten stellen, zullen hiervoor beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In tegenstelling tot vroegere interpretaties wordt er daarbij geen onderscheid meer gemaakt tussen een volledige en een gedeeltelijke sluiting en vervalt het onderscheid tussen economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht. Alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zullen dus automatisch worden aanvaard. De werkgever moet zijn aanvraag niet meer verantwoorden.
   
 • De aanvraag- en aangifteprocedure worden versoepeld. Als werkgever zal je nog maar één formulier moeten indienen, waarop de gegevens staan die nodig zijn om de uitkering te berekenen en te betalen.
   
 • De werknemer zal 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro) als uitkering ontvangen. Hierop wordt nog bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.
   
 • De RVA zal daar bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering een complement van 5,63 euro per dag betalen.
   
 • De dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie.
   
 • De RVA en de uitbetalingsinstellingen zullen alles in het werk stellen om de tijdelijke uitkeringen in de loop van april al aan de tijdelijk werklozen te betalen. Degenen waarvoor het veel langer duurt, zullen ondertussen een voorschot uitbetaald krijgen. Dit om te voorkomen dat ze weken of maanden op een uitkering moeten wachten, waardoor ze hun vaste kosten (hypothecaire lening, energiekosten, enz.) niet langer kunnen betalen.