Mag je kantoor open blijven?

UPDATE: 25 maart 2020

De financiële-en verzekeringssector zijn opgenomen in het nieuwe Ministerieel Besluit in de lijst van bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten. Deze bedrijven en diensten zijn verplicht om de essentiële dienstverlening te waarborgen.

Eerder vroegen we hieromtrent duidelijkheid aan het kabinet van de ministers Muylle en Ducarme. Het kabinet van minister Muylle bevestigde ons net dat - gezien de ruime omschrijving in het Ministerieel Besluit ook de bank- en verzekeringskantoren dienen open te blijven.

In de mate van het mogelijke moeten zij het systeem van telewerk toepassen en de regels van social distancing respecteren.
 

UPDATE: 23 maart 2020

Verzekeringskantoren mogen open blijven, maar ze worden aangemoedigd om het gebruik van internet en telefonie te generaliseren om hun activiteiten voort te zetten. Dat staat in een nieuwe versie van de FAQ van het Crisiscentrum. Daarmee komt eindelijk een duidelijk antwoord op de vraag of verzekeringstussenpersonen kunnen open blijven voor klanten op afspraak.

De verzekeringssector wordt net zoals de financiële sector opgenomen in het nieuwe Ministerieel Besluit in de lijst van bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten. Deze bedrijven en diensten zijn gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telewerk en de regels van social distancing toe te passen.

Spijtig dat men de zelfstandige bankagenten niet heeft opgenomen in de FAQ, maar we gaan ervan uit dat zelfstandige bankagenten - die overigens in nagenoeg alle gevallen ook een zelfstandig verzekeringskantoor uitbaten -, ook vallen onder de lijst van dienstverleners die mogen open blijven. De banken zijn namelijk opgenomen in de lijst van cruciale sectoren en essentiële diensten.
 

UPDATE: 20 maart 2020

Gisteren schreven we dat het niet voorzien was in het Ministerieel Besluit noch in de FAQ of bank- en verzekeringskantoren nog uitsluitend kunnen openblijven voor klanten op afspraak. Vandaag en gisteren hebben we - jammer genoeg tevergeefs - geprobeerd om hier bij de kabinetten en de andere beroepsverenigingen duidelijkheid over te bekomen.

Daarom kunnen we niet anders dan je te melden dat zelfstandige bank- en verzekeringskantoren niet opgenomen zijn in de bijlage van het MB als bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten. Je kan dus niet anders dan zelf te oordelen of je nog klanten op afspraak kan ontvangen of niet.

We betreuren deze enorme onduidelijkheid, zeker wanneer we zien dat de situatie van andere beroepen in de FAQ wel wordt behandeld. We blijven aandringen op duidelijkheid en houden je verder op de hoogte.


UPDATE: 19 maart 2020

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verplichten handelszaken en winkels te sluiten. Maar hoe zit het met bank- en verzekeringskantoren?

Dit is niet duidelijk. Noch in het Ministerieel Besluit, noch in de FAQ die door de gouverneurs aan de lokale besturen worden gestuurd.

Het kabinet van Economie heeft ons gisteren bevestigd dat:

  • bank- en verzekeringstussenpersonen onder de algemene regel vallen en dus kunnen verderwerken, op voorwaarde dat ze hun personeel laten telewerken.
  • Lukt telewerk voor bepaalde functies niet, dan moet er voldoende afstand worden bewaard (social distancing).
  • Kan die afstand niet gegarandeerd worden, dan zou het kantoor moeten sluiten. Let op, er wordt gecontroleerd!

Ook zouden klanten voor essentiële zaken ontvangen kunnen worden op afspraak. Maar in de geüpdatete FAQ werd ook daar niets over opgenomen.

BZB-Fedafin dringt nu bij de kabinetten aan om hier zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

  • Mag je nog klanten op afspraak ontvangen mits naleving van social distancing?
  • Ben je nu wel of niet verplicht open te houden en kan je met andere woorden je kantoor sluiten en elk personeelslid tijdelijk werkloos zetten?