Verplichte maandelijkse telewerkaangifte

Je hebt het wellicht gelezen in de pers. Vanaf april moet je maandelijks een aangifte doen bij de RSZ van het aantal personen dat je tewerkstelt en van het aantal personeelsleden dat een functie heeft dat niet via telewerk kan worden uitgevoerd. Als de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, moet dit per vestiging vermeld te worden.

Wie kan niet telewerken?

Voor bank- en verzekeringstussenpersonen kan dit gaan over bv. administratieve of commerciële medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten of schoonmaakpersoneel.

Personen die uitzonderlijk aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld materiaal moeten ophalen, bepaalde documenten moeten uitprinten of een evaluatiegesprek moeten houden, kunnen dit verantwoorden en moeten niet opgenomen worden in het aantal niet-telewerkbare functies. Weliswaar moet iedereen via een attest van de werkgever kunnen verantwoorden waarom ze aanwezig zijn op kantoor. Download ons model hier.

Wat met beurtrol?

Voor de kantoren die hun personeel in een beurtrol naar het kantoor laten komen, was het nog niet duidelijk hoe de registratie verwerkt moest worden. De RSZ liet ons net weten dat deze medewerkers meetellen voor 'het aantal personen werkzaam bij de onderneming'. De functies zijn telewerkbaar en daarom tellen ze niet mee bij 'het aantal personen werkzaam bij de onderneming met een niet-telewerkbare functie'.

Wanneer en hoe aangifte doen?

De aangifte moet maandelijks ten laatste op de zesde kalenderdag van de maand gebeuren. Je hebt dus tot en met 6 april de tijd om je eerste registratie te doen via onderstaande link. Dit zal je maandelijks moeten herhalen.

Klik hier voor meer info en toegang tot de registratietool

Raadpleeg hier de FAQ