Lidmaatschapsvoorwaarden

 

Wie kan lid worden van BZB-Fedafin?
 

  • Zelfstandige bemiddelaars in bank-, beleggings-, krediet- en/of verzekeringsproducten
     
  • Bestuurders in een vennootschap actief als zelfstandig bemiddelaar in bank-, beleggings-, krediet- en/of verzekeringsproducten
     
  • Handelsverenigingen

 

Tarieven lidmaatschap

Het basislidgeld bedraagt € 300 per kalenderjaar. Dit is voor één zaakvoerder. Werkt u als natuurlijk persoon, dan is uw meewerkende echtgeno(o)t(e) ook inbegrepen. Voor elk bijkomende persoon actief in de zaak voegt u € 30 toe.

Lidmaatschap tarieven

 

Hoe lid worden?

Om lid te worden, dient u het lidmaatschapsformulier in te vullen en ingevuld te bezorgen aan info@bzb-fedafin.be.


Hoe lidmaatschap beëindigen? 

Leden die hun jaarlijks lidgeld niet voldaan hebben voor de oproepingstermijn van de jaarvergadering, worden geacht ontslagnemend te zijn. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag dient bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis te worden gebracht, en impliceert voor het ontslagnemend lid automatisch het verlies van mandaten, instellingen, officiële organen waarin BZB-Fedafin vertegenwoordigd werd.

Ledenvoordelen

Jaarverslag