Paritair comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten (PC 341)


Het paritair comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten (PC 341) werd opgericht in 2014 en werd actief in 2015. BZB-Fedafin is in het PC 341 vertegenwoordigd als werkgeversorganisatie. Aan de werknemerskant zijn dat het ACV, ABVV en ACLVB.

Opleidingen

Sofuba is het fonds voor bestaanszekerheid opgericht voor de werknemers van de ondernemingen die door hun activiteit in België ressorteren onder het Paritair Comité 341 voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.

  • De voortgezette opleidingen worden georganiseerd door Edfin voor Sofuba (aanbod).
     
  • De opleidingen voor risicogroepen worgen georganiseerd door Febelfin Academy voor Sofuba (aanbod).
     

Outplacement

Akkoord SOFUBA en Right Management

Cao's
Download de cao's PC 341

Lid worden

Opleidingen