NACEBEL-codes

Wanneer je je inschrijft bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), moet je de activiteiten van je onderneming registreren aan de hand van de zogeheten NACEBEL-codes. Het is belangrijk dat dit correct gebeurt. Indien deze niet juist zijn, kan je vordering onontvankelijk worden verklaard door de rechter.

Hoe controleren of je in orde bent?

 • Ga naar de Kruispuntbank
 • Geef je ondernemingsnummer in
 • Controleer de codes bij "RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008"

Juiste codes

  • 66.191: Agenten en makelaars in bankdiensten;
  • 66.220: Verzekeringsagenten en -makelaars;
  • 66.199: overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen. Deze subklasse omvat:
   • het verstrekken van advies inzake beleggingen;
   • het beheer van financiële patrimonia, borgstelling en waarborg voor rekening van derden;
   • de activiteiten van kredietmakelaars en -agenten;
   • de creatie en exploitatie van elektronische systemen van geldcirculatie;
   • het uitgeven van dienstencheques en kaarten;
   • de terbeschikkingstelling van kluizen.

Wat als je niet in orde blijkt te zijn?

Richt je zo snel mogelijk tot je ondernemingsloket om je codes te wijzigen.