Studie BZB-Fedafin & Pwc (november 2019)

De veranderende rol van de zelfstandige tussenpersoon

Om haar 20ste verjaardag luister bij te zetten, heeft BZB-Fedafin PwC gevraagd de relatie tussen klanten en hun financiële tussenpersonen te onderzoeken. Om een goed begrip van de toekomst van de tussenpersoon te krijgen, werd aan 1.495 klanten gevraagd deze relaties te wegen en ons mee te delen aan welke aspecten van de interacties ze de meeste waarde hechten. 

Met dit onderzoek willen we een antwoord bieden op volgende vragen:

  • Waarom is de tussenpersoon een belangrijke schakel van de waardeketen en hoe komt dat tot uiting vanuit het standpunt van de klant?
  • Hoe kan de tussenpersoon evolueren in de veranderende context waarin hij actief is? Waar moet rekening mee gehouden worden?
  • Wat kan de tussenpersoon doen om het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen?
     

Een antwoord op deze vragen vind je in in het uitgebreide verslag van de studie dat je hieronder kan raadplegen.