De GDPR in 9 stappen: bijlages

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR (Algemene verordening Gegevensbescherming) van kracht. Ook als tussenpersoon moet je ervoor zorgen dat je aan de regels voldoet. Als lid kan je het stappenplan en de bijbehorende modeldocumenten gebruiken die BZB-Fedafin je ter beschikking stelt. Download hieronder de verschillende bijlagen.

Bijlage 1: Inhoud van je dossier 'Gegevensbescherming'

Bijlage 2: Verwerkingsregister

Bijlage 3: Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Bijlage 4: Overzicht van de verwerkers waarmee je een verwerkersovereenkomst hebt gesloten voor de verwerking van bepaalde klantengegevens

Bijlage 5: Bewaringstermijnen

Bijlage 6: Overzicht van personen die toegang hebben tot persoonsgegevens in je kantoor

Bijlage 7A: Privacyclausule klantenfiche

Bijlage 7B: Privacyclausule voor leveranciersbeheer

Bijlage 8: Privacyclausule ingeval van verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden – verenigbaar

Bijlage 9: Privacyclausule ingeval van verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden – niet verenigbaar

Bijlage 10A: Privacyclausule gezondheidsgegevens

Bijlage 10B: Privacyclausule gerechtelijke gegevens

Bijlage 11: Dit is de klantenfiche BZB-Fedafin.

Bijlage 12: Antwoord op vraag tot inzage van persoonsgegevens

Bijlage 13: Antwoord op verzoek tot wissen van persoonsgegevens

Bijlage 14: Privacyclausule voor commerciële mailings/nieuwsbrieven verstuurd naar persoonlijke e-mailadressen bekomen van een derde

Bijlage 15: Privacybeleid – algemeen beleid inzake verwerking van persoonsgegevens

Bijlage 16: Richtlijnen aan het personeel inzake verwerking van persoonsgegevens

Bijlage 17: Check compliance GDPR van de verwerker

Bijlage 18: Verwerkersovereenkomst

Bijlage 19: Vertrouwelijkheidsverklaring medewerkers inzake persoonsgegevens

Bijlage 20: Privacyclausule arbeidsreglement

Bijlage 21: Procedure in geval van datalek

Bijlage 22: Clausule voor commerciële mailings/nieuwsbrieven aan onpersoonlijke adressen