Personenbelasting

Verzoek uitstel indiening aangifte personenbelasting

Kan je door overmacht of om een ernstige reden (spoedoperatie, overlijden, brand...) je aangiften niet binnen de voorziene termijn indienen?

Je kunt een aanvullende termijn aanvragen via dit formulier.

  • Dien je aanvraag in voor het verstrijken van de normale aangiftetermijn (er wordt geen bijkomende uitstel toegestaan na het verstrijken van de normale aangiftetermijn).
  • Vermeld duidelijk de redenen van je aanvraag (onvoldoende gemotiveerde aanvragen worden geweigerd).
  • Doe geen andere aanvragen via het formulier (ook geen vraag tot uitstel om te antwoorden op een vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging). Die aanvragen zullen niet behandeld worden.

Je kunt je aanvraag indienen voor één belastingplichtige (per keer) of voor een groep belastingplichtigen tegelijkertijd (in dat geval wordt er gevraagd een tweede document in te vullen.

Je aanvraag wordt vervolgens behandeld. Als het nodig is, zal de FOD Financiën extra informatie of documenten opvragen. Vervolgens ontvang je hun beslissing via e-mail.