Model klantenaanbrenger verzekeringen

Soms werken verzekeringstussenpersonen met een of meerdere klantenaanbrengers. Dit wordt best goed omkaderd om er op toe te zien dat deze klantenaanbrengers geen activiteiten van verzekeringsdistributie uitoefenen. Concreet moet de verzekeringstussenpersoon in dit geval duidelijke geschreven instructies opstellen en via geregelde controles op de naleving ervan toezien. BZB-Fedafin stelt een model van samenwerking ter beschikking.

Model klantenaanbrenger

Een verzekeringstussenpersoon die samenwerkt met een klantenaanbrenger moet een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst opstellen met daarin duidelijke instructies. Ook moet hij hierop geregeld controles uitvoeren. Download hier het model van BZB-Fedafin.