Bemiddelingsovereenkomst verzekeringsmakelaar

Om de wetgeving inzake verzekeringsdistributie na te leven, maakt de samenwerking tussen de verzekeringsonderneming en de verzekeringstussenpersoon het voorwerp uit van een schriftelijke overeenkomst.
Sinds 2015 hebben de sectorfederaties een model van bemiddelingsovereenkomst tussen de verzekeringsonderneming en de verzekeringsmakelaar opgesteld.
Als gevolg van wijzigingen in diverse wetgevingen en sectorale gedragsregels zijn in de bestaande modelovereenkomst kleine aanpassingen aangebracht. Deze nieuwe versie van de modelbemiddelingsovereenkomst zal op 1 juli 2021 in werking treden.

Hieronder kan je de standaard bemiddelingsovereenkomst voor de verzekeringsmakelaar downloaden. Krijg je deze voorgelegd door je verzekeringsmaatschappij? Controleer dan zeker of deze overeenstemt met de sectorale overeenkomst. Verzekeraars kunnen afwijken van dit document, maar dan moeten ze dat in principe doen via een afzonderlijke bijlage. Laat deze bijlage door BZB-Fedafin of een andere externe partij goed nalezen.
Let op! Voor agenten werd geen sectorovereenkomst gesloten. Ben je agent en krijg je een nieuwe overeenkomst voorgelegd? Raadpleeg dan BZB-Fedafin vooraleer je de overeenkomst tekent.

Bemiddelingsovereenkomst verzekeringsmakelaar