Menu sluiten

Bemiddeling

  Terug naar advies

Tussenpersonen die voordien collega’s of zelfs concullega's waren, gaan steeds vaker partnerships aan. Maar een samenwerking loopt niet altijd van een leien dakje. Als de samenwerking dreigt fout te lopen, kan bemiddeling een uitkomst bieden. BZB-Fedafin biedt haar leden een gratis consult met beide partijen bij een erkend bemiddelaar aan. Ook bemiddeling met uw principaal, verzekeraar of kredietgever is mogelijk.

Onze juristen

Carine Vansteenbrugge Directeur
Vera Vandenberghe Juriste

Onze partner

Luc Willems Advocaat-bemiddelaar