Menu sluiten

Preventiemaatregelen

  Terug naar gevolgen coronavirus voor de tussenpersoon

Eerst en vooral raden we aan om de aanbevelingen van de overheid ter voorkoming van de verdere verspreiding van het virus zo goed mogelijk na te leven:

  • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt;
  • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie;
  • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit;
  • Hou afstand op de werkvloer;
  • Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer);
  • Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.

Klik hier voor een overzicht van de meest recente aanbevelingen

Richtlijnen principaal

Ga zeker ook na bij uw principaal wat de policy is. Elke bank en verzekeraar beslist zelf welke richtlijnen van toepassing zijn. Een communicatie van Febelfin vindt u hier. Als zelfstandige valt u uiteraard niet onder de richtlijnen voor het personeel van uw principaal.