Menu sluiten

Infofiches tweede pijler

  Terug naar gedragscodes

Met behulp van een gestandaardiseerde precontractuele infofiche kan een (toekomstige) verzekeringnemer zich informeren over de voornaamste kenmerken van een verzekerings- product en kan hij gelijkaardige producten die door verschillende maatschappijen worden aangeboden met elkaar vergelijken.

Om de transparantie te verhogen, heeft Assuralia ook sectorale infofiches uitgewerkt voor de pensioenproducten van de individuele tweede pijler. De gedragscode die deze fiches invoert, werd unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Assuralia op 30 maart jongstleden en is bijgevolg van toepassing op alle leden van Assuralia. Deze gedragscode treedt in werking op 1 oktober 2020 en kan u hieronder downloaden.

Gedragscode

Gedragscode inzake precontractuele informatiefiches voor pensioenproducten van de individuele tweede pijler

Toelichtingsnota