Menu sluiten

De GDPR in 9 stappen: stappenplan

  Terug naar modeldocumenten

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR (Algemene verordening Gegevensbescherming) van kracht. Ook als tussenpersoon moet u ervoor zorgen dat u aan de regels voldoet. Als lid kan u het stappenplan en de bijbehorende modeldocumenten gebruiken die BZB-Fedafin u ter beschikking stelt. In het stappenplan wordt elke stap in detail uitgelegd. Download het hieronder integraal of stap per stap afzonderlijk.

Stappenplan

Stap 1

Breng in kaart welke gegevens u verwerkt

Stap 2

Breng in kaart hoe u gegevens verwerkt

Stap 3

Breng uw beveiligingsmaatregelen in kaart/doorgifte aan derde landen

Stap 4

De rechten van de betrokkenen

Stap 5

Informeer de betrokkenen

Stap 6

Stel verwerkersovereenkomsten op

Stap 7

Informeer uw personeel

Stap 8

Voorzie een procedure voor datalekken

Stap 9

DPO en DPIA