Menu sluiten

De GDPR in 9 stappen: bijlages

  Terug naar modeldocumenten

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR (Algemene verordening Gegevensbescherming) van kracht. Ook als tussenpersoon moet u ervoor zorgen dat u aan de regels voldoet. Als lid kan u het stappenplan en de bijbehorende modeldocumenten gebruiken die BZB-Fedafin u ter beschikking stelt. Download hieronder de verschillende bijlagen.

Bijlage 1

Inhoud van uw dossier “Gegevensbescherming”

Bijlage 2

Verwerkingsregister

Bijlage 3

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Bijlage 4

Overzicht van de verwerkers waarmee u een verwerkersovereenkomst heeft gesloten voor de verwerking van bepaalde klantengegevens

Bijlage 5

Bewaringstermijnen

Bijlage 6

Overzicht van personen die toegang hebben tot persoonsgegevens in uw kantoor

Bijlage 7A

Privacyclausule klantenfiche

Bijlage 7B

Privacyclausule voor leveranciersbeheer

Bijlage 8

Privacyclausule ingeval van verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden – verenigbaar

Bijlage 9

Privacyclausule ingeval van verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden – niet verenigbaar

Bijlage 10A

Privacyclausule gezondheidsgegevens

Bijlage 10B

Privacyclausule gerechtelijke gegevens

Bijlage 11

Dit is de klantenfiche BZB-Fedafin. De andere AssurMiFID-modellen vindt u hier

Bijlage 12

Antwoord op vraag tot inzage van persoonsgegevens

Bijlage 13

Antwoord op verzoek tot wissen van persoonsgegevens

Bijlage 14

Privacyclausule voor commerciële mailings/nieuwsbrieven verstuurd naar persoonlijke emailadressen bekomen van een derde

Bijlage 15

Privacybeleid – algemeen beleid inzake verwerking van persoonsgegevens

Bijlage 16

Richtlijnen aan het personeel inzake verwerking van persoonsgegevens

Bijlage 17

Check compliance GDPR van de verwerker

Bijlage 18

Verwerkersovereenkomst

Bijlage 19

Vertrouwelijkheidsverklaring medewerkers inzake persoonsgegevens

Bijlage 20

Privacyclausule arbeidsreglement

Bijlage 21

Procedure in geval van datalek

Bijlage 22

Clausule voor commerciële mailings/nieuwsbrieven aan onpersoonlijke adressen