Nieuwe coronamaatregelen sinds 20 november 2021

Je hebt het wellicht gelezen in de pers. Vanaf 20 november 2021 is telewerk opnieuw verplicht voor alle ondernemingen en voor alle personen bij hen werkzaam, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten of dienstverlening. Ook de zaakvoerder of andere zelfstandigen werkzaam in de onderneming worden meegeteld.

Attest als telewerk niet mogelijk is

Zowel voor werknemers als zelfstandigen wordt een attest of ander bewijsstuk gevraagd om de noodzaak om aanwezig te zijn op kantoor te bevestigen. Download ons model voor werknemers op onze website.

Terugkeerdag

  • Van 20 november 2021 tot en met 12 december 2021 is per personeelslid één terugkeerdag per week mogelijk. Verder mag er per dag maximum 20% van de personen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.
  • Vanaf 13 december 2021 zijn twee terugkeerdagen per personeelslid mogelijk. Er mag maximum 40% van de personen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn per dag.

Zijn er minder dan 10 personen werkzaam in je onderneming dan mogen er maximum 5 personen van diegenen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn. 

Registratieplicht

Je moet als werkgever ook maandelijks, via het elektronische registratiesysteem, per vestigingseenheid het totaal aantal personen opgeven dat er werkzaam is en het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telewerk. De aangifte tot eind december 2021 gebeurt op basis van het aantal personen werkzaam in de onderneming op 24 november 2021. De aangifte moet uiterlijk worden ingediend op 30 november 2021. 

De volgende aangiften hebben betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en moeten uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. 

Als het totaal aantal personen werkzaam in de vestigingseenheid en het aantal dat daar een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telewerk niet gewijzigd is sinds de laatste geldige aangifte, ben je als werkgever niet verplicht een nieuwe aangifte te doen. 

Opgelet! Zijn er minder dan vijf personen werkzaam in je onderneming, ongeacht de aard van de arbeidsrelatie, dan moet je niet registreren.

 

Raadpleeg hier de FAQ