Coronacrisis

Attest noodzaak aanwezigheid op de werkplaats (update 01/11/2020)

Personeelsleden die niet kunnen telewerken, hebben een attest nodig van de werkgever dat de noodzaak van hun aanwezigheid op het werk bevestigt. Download hier het model van BZB-Fedafin.

Attest telewerkaangifte (update 20/11/2021)

Zowel voor werknemers als zelfstandigen wordt een attest of ander bewijsstuk gevraagd om de noodzaak om aanwezig te zijn op kantoor te bevestigen.